אווירה. חוויה. סביבה.

לתשלום בהעברה בנקאית: חשבון מספר 2418416 בנק 10 סניף 621 ע"ש תמר שלזינגר. נא לעדכן אותי במייל על ביצוע העברה.