"אמא,   מתי יהיה עודפ'ם חוג?"

תעסוקה מושלמת לילדים, חוויה ויצירה, בשילוב למידה ופיתוח יכולות!!